Kivennapaseuran sääntömääräinen vuosikokous

Koronaepidemian leviämisen rajoittamiseksi säädetyn väliaikaisen lain (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi 3.10.2020 , 677/2020) mukaan ja jäsenten terveysturvallisuuden takaamiseksi vuosikokous pidetään poikkeuksellisesti etäkokouksena Teams-verkkoyhteydellä.

Aika: Torstai 17. joulukuuta 2020 klo 17.00

Paikka: Teams-etäkokous

Esityslista

 1. Kokouksen avaus.
 2. Kokouksen järjestäytyminen.
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Kokouksen työjärjestys.
 5. Vuosikertomus vuodelta 2019 sekä tilit, toiminnantarkastajan lausunto sekä tilinpäätös  vuodelta 2019.
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille, sekä muista toimenpiteistä joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.
 7. Päätetään jäsenmaksut vuodelle 2021.
 8. Vahvistetaan vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, ja valitaan jäsenet erovuoroisten tilalle, sekä mahdolliset muut jäsenet. Sääntöjen mukaan hallituksessa voi olla 8-10 jäsentä.
 11. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat.
 12. Päätetään missä lehdissä kokouskutsut on julkaistava ja miten muut tiedonannot jäsenille toimitetaan.
 13. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat,
 14. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta puheenjohtajalle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi ottaen huomioon yhdistyslain 14§:n määräykset.
 15. Kokouksen päättäminen.

Ilmoittautuminen viimeistään klo 20.00 14.12.2020 mennessä lähettämällä sähköpostiviesti osallistumisesta Mauri Iivoselle, mauri.iivonen(at)saunalahti.fi.

Ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki kokoukseen osallistumista varten viimeistään 16.12.2020.

Jos jäsenellä ei ole valmiuksia etäosallistumisvälineen käyttämiseen, voi käytännössä esiintyä tilanteita, joissa hänellä on ”digiavustaja” kokouksessa. Mahdolliset äänestykset kokouksessa tehdään Google Forms-palvelun kautta.

Osallistumiseen tarvitset vain nettiyhteyden, sähköpostin ja tietokoneen tai ns. älypuhelimen. Jos kutsua ei ole tullut sähköpostiisi, niin tarkista roskapostisi ja tarvittaessa ota yhteys pentti.makinen(at)esavo.fi.

Kivennapaseura ry hallitus